Werkwijze

Nadat u een opdracht (telefonisch, per mail of via de website) aan ons heeft doorgegeven, komt deze ook rechtstreeks binnen bij de chauffeur van het betreffende rayon. Om zo snel en efficiënt mogelijk te werken, maakt de chauffeur zelf de planning wanneer hij de afvalstoffen komt inzamelen.
Normaal gesproken wordt de afgewerkte olie binnen 2 weken ingezameld.
Als u van tevoren geïnformeerd wilt worden, geef dit dan bij het plaatsen van de opdracht aan.

Als de chauffeur de afvalstof(fen) bij u inzamelt ontvangt u het witte exemplaar van de begeleidingsbrief, waarop de betreffende afvalstoffen en de hoeveelheden staan vermeld. U ontvangt ook een verzegeld potje met een monster van de ingezamelde afgewerkte olie. Deze dient u 6 weken na inzameling te bewaren. De chauffeur neemt ook een monster voor controledoeleinden mee naar ons bedrijf.

Wanneer de vrachtwagen volgeladen is, zal deze naar ons depot in Lelystad gaan om te lossen. Voor het lossen wordt een mengmonster genomen van de totale inhoud van de tankwagen. Van dit monster zal het totaalgehalte van de organische halogeenverbindingen, het PCB-gehalte, het vlampunt en het watergehalte bepaald worden. Wanneer alles in orde is, zullen de afvalstoffen in de daarvoor bestemde opvangtanks gelost worden.

Mochten er problemen zijn met de concentraties van de genoemde stoffen, dan zal door het bekijken van de individuele monsterpotjes bepaald worden waar deze stoffen vandaan komen. De klant zal dan op de hoogte gesteld worden van de situatie.

Na het lossen van de afvalstoffen gaan de begeleidingsbrieven naar ons hoofdkantoor in Putten. Daar worden de facturen opgemaakt en waar mogelijk elektronisch verstuurd. Op de factuur staan alle gegevens die u nodig heeft voor uw milieuadministratie, u dient deze dus goed te bewaren en bij een eventuele controle te kunnen overleggen aan de milieuambtenaar.
Daarnaast melden wij aan de overheid welke afvalstoffen en de bijbehorende hoeveelheden welke wij bij u hebben ingezameld.

Mocht u na het lezen van bovenstaande nog vragen hebben, neem gerust contact met ons op of bekijk onze algemene voorwaarden / acceptatievoorwaarden.