Welke afvalstoffen zamelen wij in:

Afgewerkte olie

  • afgewerkte motorolie
  • hydraulische olie
  • thermische olie
  • trafo-olie mits PCB-vrij

Klik hier voor de acceptatievoorwaarden van afgewerkte olie.

Koelvloeistof
Vloeistof die wordt gebruikt voor de koeling van verbrandingsmotoren.

Remvloeistof
Vloeistof gebruikt in remsystemen van voertuigen

Oliefilters en oliehoudend materiaal
Oliefilters afkomstig van voertuigen, vaartuigen en machines, en daarnaast ook oliehoudend materiaal.
Bij inzameling dient wel te worden voldaan aan de acceptatievoorwaarden.